ข่าวประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 

 

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย (อาคารส่วนหน้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย (อาคารส่วนหน้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117210111)

*****ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบรูปรายการก่อสร้าง ที่นี่

ประกาศการประกันคุณภาพภายใน

เรื่องการกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประกาศ   

ประกาศรับสมัครงาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์ประกาศรับสมัครงานผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครงาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์ประกาศรับสมัครงานพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน ๒๒อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย (ธาราบำบัด ป้อมยาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย (ธาราบำบัด ป้อมยาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086 448 2865 งานพัสดุ ในวันและเวลาราชการ

เลื่อนพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร

ประกาศ ในขณะนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ไม่สามารถพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย (ธาราบำบัด ป้อมยาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ เนื่องจากระบบ EGP เกิดการขัดข้องซึ่งทางกรมบัญชีกลางกำลังดำเนินการแก้ไข จึงขอเลื่อนพิจารณาผลฯ เป็นวัน อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วทางศูนย์ฯ จะแจ้งให้ทราบตามลำดับ สอบถามโทร 086-448-2865 งานพัสดุ (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่  ๐๓/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 
(ธาราบำบัด ป้อมยาม) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวประกาศ