เดือนธันวาคม 2561

1.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 1

2.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 2

3.ห้องเรียนออทิสติก 1

4.ห้องเรียนออทิสติก 2

5.ห้องเรียนบกพร่องทางร่างกาย

6.ห้องเรียนบกพร่องทางการได้ยินและห้องเรียนบกพร่องทางการพูดและภาษา

ห้องเรียนคู่ขนาน

1.โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่

2.โรงเรียนวัดปากน้ำ

3.โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

หน่วยบริการ

1.กงไกรลาศ

2.คีรีมาศ

3.ทุ่งเสลี่ยม

4.บ้านด่านลานหอย

5.ศรีนคร

6.ศรีสัชนาลัย

7.ศรีสำโรง

8.สวรรคโลก

9.เมืองสุโขทัย

เดือนพฤศจิกายน 2561

1.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 1

2.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 2

3.ห้องเรียนออทิสติก 1

4.ห้องเรียนออทิสติก 2

เดือนตุลาคม 2561

1.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 1

2.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 2

3.ห้องเรียนออทิสติก 1

4.ห้องเรียนออทิสติก 2

IEP ONLINE

ดาวน์โหลด โปรแกรม IEP ONLINE เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด (2562) 

เลือกดาวน์โหลดจาก ที่นี่  link1   

 

 

การติดตั้งโปรแกรม IEP ONLINE

โครงการ พัฒนาความรู้ ด้านวินัย และจรรยาบรรณ

โครงการ พัฒนาความรู้ ด้านวินัย และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดย วิทยากร ท่าน ทบทวน ชำนาญค้า นิติกร จาก สพฐ. วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ในเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 ประกอบด้วย 9 จังหวัด 1 จังหวัดสุโขทัย 2 จังหวัดพิษณุโลก 3 จังหวัดกำแพงเพชร 4 จังหวัดอุตรดิตถ์ 5 จังหวัดตาก 6 จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 จังหวัดนครสวรรค์ 8 จังหวัดพิจิตร 9 จังหวัดอุทัยธานี  ภาพกิจกรรมทั้งหมด

พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของไทย พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดราษฎ์ศรัทธาธรรม (วัดปากแคว)  ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊กที่นี่

คุณเสาวนีย์ แสงสี และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

คุณเสาวนีย์ แสงสี และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กพิการ-เด็กพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ขอให้บุญกุศล ที่ท่านและคณะ ได้ทำในครั้งนี้ จนส่งผลให้ พบแต่ความสุขความเจริญในชีวิต ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊กที่นี่    

โครงการ พัฒนาส่งเสริมสุขภาพสำหรับ เด็กพิการและผู้ปกครองเด็กพิการ อบต.ปากแคว

โครงการ พัฒนาส่งเสริมสุขภาพสำหรับ เด็กพิการและผู้ปกครองเด็กพิการ อบต.ปากแคว. จ.สุโขทัย ได้รับเกียรติจากท่านบุญเสริม เชยวัดเกาะ เป็นประธานในพิธี ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

เข้าร่วม การแข่งขันทักษะกลไก? และแอร์โรบิคส์? ภาคเหนือ ประจำปี 2559

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดสุโขทัย  เข้าร่วม การแข่งขันทักษะกลไก  และแอร์โรบิคส์  ภาคเหนือ ประจำปี 2559  กิจกรรมโครงการนักกีฬาอนุชน (Young Athletes) และโครงการตรวจสุขภาพนักกีฬา ระหว่างวันที่ 27?29 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล  จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความพิการทางสมองและปัญญา ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคมาตรฐาน จึงได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านร่างกาย จิตใจ  และการเข้าสังคมเหมือนกับบุคคลทั่วไป  โดยไ

ขอบคุณผู้มีเมตตาจิต

ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุพัตรา คารมปราชญ์ และคุณบรรจง คารมปราชญ์ พร้อมครอบครัว ที่ให้ความกรุณาเลี้ยงอาหารพร้อมแจกสิ่งของจำเป็นให้แก่น้องๆคนพิเศษ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ด้วยอานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ตลอดกาลนานเทอญ (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Pages

Subscribe to ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย RSS