ประจำเดือนมกราคม 2562

1.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา1

2.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา2

3.ห้องเรียนออทิสติก1

4.ห้องเรียนออทิสติก2

E BOOK

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
สารสนเทศ
หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

ประจำเดือนธันวาคม 2561

1.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 1

2.ห้องเรียนบพร่องทางสติปัญญา 2

3.ห้องเรียนออทิสติก 1

4.ห้องเรียนออทิสติก 2

เดือนธันวาคม 2561

1.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 1

2.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 2

3.ห้องเรียนออทิสติก 1

4.ห้องเรียนออทิสติก 2

5.ห้องเรียนบกพร่องทางร่างกาย

6.ห้องเรียนบกพร่องทางการได้ยินและห้องเรียนบกพร่องทางการพูดและภาษา

ห้องเรียนคู่ขนาน

1.โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่

2.โรงเรียนวัดปากน้ำ

3.โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

หน่วยบริการ

1.กงไกรลาศ

2.คีรีมาศ

3.ทุ่งเสลี่ยม

4.บ้านด่านลานหอย

5.ศรีนคร

6.ศรีสัชนาลัย

7.ศรีสำโรง

8.สวรรคโลก

9.เมืองสุโขทัย

เดือนพฤศจิกายน 2561

1.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 1

2.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 2

3.ห้องเรียนออทิสติก 1

4.ห้องเรียนออทิสติก 2

เดือนตุลาคม 2561

1.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 1

2.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 2

3.ห้องเรียนออทิสติก 1

4.ห้องเรียนออทิสติก 2

IEP ONLINE

ดาวน์โหลด โปรแกรม IEP ONLINE เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด (2562) 

เลือกดาวน์โหลดจาก ที่นี่  link1   

 

 

การติดตั้งโปรแกรม IEP ONLINE

โครงการ พัฒนาความรู้ ด้านวินัย และจรรยาบรรณ

โครงการ พัฒนาความรู้ ด้านวินัย และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดย วิทยากร ท่าน ทบทวน ชำนาญค้า นิติกร จาก สพฐ. วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ในเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 ประกอบด้วย 9 จังหวัด 1 จังหวัดสุโขทัย 2 จังหวัดพิษณุโลก 3 จังหวัดกำแพงเพชร 4 จังหวัดอุตรดิตถ์ 5 จังหวัดตาก 6 จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 จังหวัดนครสวรรค์ 8 จังหวัดพิจิตร 9 จังหวัดอุทัยธานี  ภาพกิจกรรมทั้งหมด

พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของไทย พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดราษฎ์ศรัทธาธรรม (วัดปากแคว)  ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊กที่นี่

Pages

Subscribe to ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย RSS