ขอบคุณผู้มีเมตตาจิต

ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุพัตรา คารมปราชญ์ และคุณบรรจง คารมปราชญ์ พร้อมครอบครัว ที่ให้ความกรุณาเลี้ยงอาหารพร้อมแจกสิ่งของจำเป็นให้แก่น้องๆคนพิเศษ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ด้วยอานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ตลอดกาลนานเทอญ (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ขอบคุณผู้มีเมตตาจิต

สุขสันต์ วันเกิด กับ ท่าน ณัจยา เกษมก์สิริ... พร้อมครอบครัว
ได้รับการประสานงาน...ทางโทรศัพท์... ในการจัดเลี้ยงอาหาร และไอศกรีม... ให้กับน้อง คนพิเศษ กราบขอบพระคุณ...คุณนายผู้กำกับ...
ผู้ให้ ย่อม ยิ่งใหญ่เสมอ... ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาล ให้ท่าน สุขภาพดี มีความสุข ปรารถนาสิ่งใด ...ได้ทุกประการเทอญ

พิธีไหว้ครูและผู้มีพระคุณ

พิธีไหว้ครูและผู้มีพระคุณ เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู และผู้มีพระคุณ ประจำปี 2559 (ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊ก)

พิธีเปิดโครงการอาชาบำบัด

พิธีเปิดโครงการอาชาบำบัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยโดยได้รับเกียรติจาก คุณผ่องนภา เนียมน่วม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก ที่นี่)

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอบ้านด่านลานหอย

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอ บ้านด่านลานหอย แบบบูรณาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์ แผ่นพับ VTR

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์ แผ่นพับ VTR นำเสนองาน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่าย ประสิทธิภาพ 7 และจังหวัดน่านรวม 10 จังหวัด
ประกอบด้วย 1. จังหวัดสุโขทัย 2. จังหวัดพิษณุโลก 3, จังหวัดตาก 4. จังหวัดกำแพงเพชร 5 .จังหวัดพิจิตร 6. จังหวัดอุตรดิตถ์ 7. จังหวัดนครสวรรค์ 8. จังหวัดเพชรบูรณ์ 9. จังหวัดอุทัย 10. จังหวัดน่าน จัดโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

Pages

Subscribe to ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย RSS