จุดตะคันหลอมดวงใจ น้อมอาลัยพระภูมิพล

ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดสุโขทัย จุดตะคันหลอมดวงใจ น้อมอาลัยพระภูมิพล?  จุดตะคัน 89 ดวง พร้อมแปรอักษรเป็นเลข ๙ ไทย  แสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ในวันที่ 11 พฤศจิกายน  2559  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดสุโขทัย

 

มุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ดร.บุษบา ตาไว

มุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ดร.บุษบา ตาไว ชมประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

 

เชิญชวน ช่วยเหลือเด็กพิการ

ร่วมส่งเสริมสนับสนุน ร่วมส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือเด็กพิการโดยการมอบสื่อ
สิ่งอำนวยความสะดวก อาหารกลางวันหรือเงินช่วยเหลือได้ที่บัญชีกองทุน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการจังหวัดสุโขทัย ธ.กรุงไทย (KTB)
เลขบัญชี 616-1-87763-5

 

ประจำไตรมาส 4

ห้องเรียน
1.ห้องเรียนรุ้งทอแสง 1

2.ห้องเรียนรุ้งทอแสง 2

3.ห้องเรียนปั้นดาว 1

4.ห้องเรียนปั้นดาว 2

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ห้องเรียน
1.ปั้นดาว 1

2.ปั้นดาว 2

3.รุ้งทอแสง 1

4.รุ้งทอแสง 2 

5.ฟ้าใส

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ห้องเรียน
ห้องเรียนปั้นดาว 1
ห้องเรียนปั้นดาว 2
ห้องเรียนรุ้งทอแสง 1
ห้องเรียนรุ้งทอแสง 2
ห้องเรียนฟ้าใส

คู่ขนาน
โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
โรงเรียนวัดปากน้ำ
โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์
 

Pages

Subscribe to ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย RSS