สัมภาษณ์สด ผอ.ดร.พัทธยา ชนะพันธ์ งาน OPEN HOUSE

รายการ อสมท.เพื่อชุมชนคุยกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษสุโขทัย  วันที่ 16มีนาคม 60 MCOT RADIO NETWORK SUKHOTHAI FM.99.25 MHz. สัมภาษณ์สด ผอ.ดร.พัทธยา ชนะพันธ์ งาน OPEN HOUSE เปิดรั้ว เปิดใจ การศึกษาพิเศษสุโขทัยก้าวหน้า ครั้งที่ ๑

 

*สิ้นสุดระยะเวลา*ประกาศสอบราคาจ้างลานกิจกรรมอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย    
เรื่อง สอบราคาจ้างลานกิจกรรมอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย    
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างลานกิจกรรมอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

ผอ.ดร.พัทธยา ชนะพันธ์ พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุเนื่องในวโรกาสเสด็จทรงเปิดอาคารผู้ป่วยใน ?อาคารหลวงน้าเสน่ห์ สิริวฑฺฒโน ประชาร่วมใจ ๒๕๕๕และห้องประชุม ?พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตรณ โรงพยาบาลสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 

๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ?วันครู ครั้งที่ ๖๑?

   ผอ.ดร.พัทธยา ชนะพันธ์,รองนคร เถื่อนโต พร้อมด้วย คณะบุคลกร ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ลานเอนกประสงค์สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย   เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๐

 

 

งานวันเด็กแห่งชาติ 2560

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัยจะจัดงานวันเด็กเพื่อน้องๆคนพิเศษ ในวัน พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560 ขอเชิญน้องๆ และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน และประชาสัมพันธ์ถึงท่านผู้มีเมตตาจิตที่มีจิตศรัทธาร่วมจะบริจาค จะเป็นของขวัญหรืออาหารก็ดี เชิญร่วมทำบุญได้ ดังรายละเอียดที่ปรากฏบนภาพตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษในสังกัดเขตการศึกษา7 ระยะที่2 "การเขียนโครงการ" ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ นายธีระ จันทรรัตน์ นักวิชาการศึกษาพิเศษอิสระ

 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

 

ใส่บาตรทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ร่วมกับชาวชุมชนตำบลปากแคว

     กิจกรรมเช้าวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ดร.พัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการฯ และนายนคร เถื่อนโต รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะบุคลากร 

กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้

29 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ สู่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี
 

 

Pages

Subscribe to ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย RSS