ประจำเดือนมกราคม 2562

1.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา1

2.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา2

3.ห้องเรียนออทิสติก1

4.ห้องเรียนออทิสติก2

E BOOK

คู่มือการปฎิบัติงาน

 

ประจำเดือนธันวาคม 2561

1.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 1

2.ห้องเรียนบพร่องทางสติปัญญา 2

3.ห้องเรียนออทิสติก 1

4.ห้องเรียนออทิสติก 2

เดือนธันวาคม 2561

1.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 1

2.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 2

3.ห้องเรียนออทิสติก 1

4.ห้องเรียนออทิสติก 2

5.ห้องเรียนบกพร่องทางร่างกาย

6.ห้องเรียนบกพร่องทางการได้ยินและห้องเรียนบกพร่องทางการพูดและภาษา

ห้องเรียนคู่ขนาน

1.โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่

2.โรงเรียนวัดปากน้ำ

3.โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

หน่วยบริการ

1.กงไกรลาศ

2.คีรีมาศ

3.ทุ่งเสลี่ยม

4.บ้านด่านลานหอย

5.ศรีนคร

6.ศรีสัชนาลัย

7.ศรีสำโรง

8.สวรรคโลก

9.เมืองสุโขทัย

เดือนพฤศจิกายน 2561

1.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 1

2.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 2

3.ห้องเรียนออทิสติก 1

4.ห้องเรียนออทิสติก 2

เดือนตุลาคม 2561

1.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 1

2.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 2

3.ห้องเรียนออทิสติก 1

4.ห้องเรียนออทิสติก 2

IEP ONLINE

ดาวน์โหลด โปรแกรม IEP ONLINE เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด (16 พ.ย.58) 
(สามารถติดตั้งแทนที่ได้โดยไม่ต้องถอนการติดตั้งโปรแกรมเดิม)
เลือกดาวน์โหลดจาก ที่นี่  link1    

 

 

โครงการ พัฒนาความรู้ ด้านวินัย และจรรยาบรรณ

โครงการ พัฒนาความรู้ ด้านวินัย และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดย วิทยากร ท่าน ทบทวน ชำนาญค้า นิติกร จาก สพฐ. วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ในเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 ประกอบด้วย 9 จังหวัด 1 จังหวัดสุโขทัย 2 จังหวัดพิษณุโลก 3 จังหวัดกำแพงเพชร 4 จังหวัดอุตรดิตถ์ 5 จังหวัดตาก 6 จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 จังหวัดนครสวรรค์ 8 จังหวัดพิจิตร 9 จังหวัดอุทัยธานี  ภาพกิจกรรมทั้งหมด

พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของไทย พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดราษฎ์ศรัทธาธรรม (วัดปากแคว)  ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊กที่นี่

คุณเสาวนีย์ แสงสี และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

คุณเสาวนีย์ แสงสี และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กพิการ-เด็กพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ขอให้บุญกุศล ที่ท่านและคณะ ได้ทำในครั้งนี้ จนส่งผลให้ พบแต่ความสุขความเจริญในชีวิต ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊กที่นี่    

Pages

Subscribe to ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย RSS