ประกาศผู้ชนะ การสอบราคารั้วคอนกรีต

ทั้งนี้ให้ผู้ชนะการสอบราคามาทำสัญญาก่อสร้างภายใน 7 วัน (เว้นวันหยุดราชการ) นับตั้งแต่วันประกาศ ในเวลาราชการ

งานพัสดุ ครูตะวันฉาย วงษ์ดวง โทร 086-448-2865

 

 

สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ   ประจำจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
ณ ทุ่งทะเลหลวง (เลขที่ ๙๒๔ )

ถวายเทียนจำนำพรรษา ๒๕๖๐

ขอเชิญนักเรียนผู้ปกครองร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ๒๕๖๐ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดปากแคว) ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พร้อมกันที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย เวลา ๐๘.๓๐ น.
 

 

เผยแพร่งบทดลองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

เผยแพร่งบทดลองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2560
       มีนาคม 2560
       เมษายน 2560
       พฤษภาคม 2560  (เพิ่มข้อมูลเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2560)

Pages

Subscribe to ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย RSS