มุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ดร.บุษบา ตาไว

มุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ดร.บุษบา ตาไว ชมประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

 

เชิญชวน ช่วยเหลือเด็กพิการ

ร่วมส่งเสริมสนับสนุน ร่วมส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือเด็กพิการโดยการมอบสื่อ
สิ่งอำนวยความสะดวก อาหารกลางวันหรือเงินช่วยเหลือได้ที่บัญชีกองทุน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการจังหวัดสุโขทัย ธ.กรุงไทย (KTB)
เลขบัญชี 616-1-87763-5

 

เดือนตุลาคม 2561

1.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 1

 

2.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 2

 

3.ห้องเรียนออทิสติก 1

4.ห้องเรียนออทิสติก 2

 

5.ห้องเรียนบกพร่องทางร่างกาย

 

6.ห้องเรียนบกพร่องทางการได้ยินและห้องเรียนบกพร่องทางการพูดและภาษา

ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก

1.โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่

 

2.โรงเรียนวัดปากน้ำ

 

3.โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"

 

IEP ONLINE

ดาวน์โหลด โปรแกรม IEP ONLINE เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด (16 พ.ย.58) 
(สามารถติดตั้งแทนที่ได้โดยไม่ต้องถอนการติดตั้งโปรแกรมเดิม)
เลือกดาวน์โหลดจาก ที่นี่  link1    

 

 

โครงการ พัฒนาความรู้ ด้านวินัย และจรรยาบรรณ

โครงการ พัฒนาความรู้ ด้านวินัย และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดย วิทยากร ท่าน ทบทวน ชำนาญค้า นิติกร จาก สพฐ. วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ในเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 ประกอบด้วย 9 จังหวัด 1 จังหวัดสุโขทัย 2 จังหวัดพิษณุโลก 3 จังหวัดกำแพงเพชร 4 จังหวัดอุตรดิตถ์ 5 จังหวัดตาก 6 จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 จังหวัดนครสวรรค์ 8 จังหวัดพิจิตร 9 จังหวัดอุทัยธานี  ภาพกิจกรรมทั้งหมด

พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของไทย พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดราษฎ์ศรัทธาธรรม (วัดปากแคว)  ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊กที่นี่

คุณเสาวนีย์ แสงสี และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

คุณเสาวนีย์ แสงสี และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กพิการ-เด็กพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ขอให้บุญกุศล ที่ท่านและคณะ ได้ทำในครั้งนี้ จนส่งผลให้ พบแต่ความสุขความเจริญในชีวิต ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊กที่นี่    

Pages

Subscribe to ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย RSS