เผยแพร่งบทดลองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

เผยแพร่งบทดลองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2560
       มีนาคม 2560
       เมษายน 2560
       พฤษภาคม 2560  (เพิ่มข้อมูลเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2560)

สัมภาษณ์สด ผอ.ดร.พัทธยา ชนะพันธ์ งาน OPEN HOUSE

รายการ อสมท.เพื่อชุมชนคุยกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษสุโขทัย  วันที่ 16มีนาคม 60 MCOT RADIO NETWORK SUKHOTHAI FM.99.25 MHz. สัมภาษณ์สด ผอ.ดร.พัทธยา ชนะพันธ์ งาน OPEN HOUSE เปิดรั้ว เปิดใจ การศึกษาพิเศษสุโขทัยก้าวหน้า ครั้งที่ ๑

 

*สิ้นสุดระยะเวลา*ประกาศสอบราคาจ้างลานกิจกรรมอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย    
เรื่อง สอบราคาจ้างลานกิจกรรมอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย    
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างลานกิจกรรมอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

ผอ.ดร.พัทธยา ชนะพันธ์ พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุเนื่องในวโรกาสเสด็จทรงเปิดอาคารผู้ป่วยใน ?อาคารหลวงน้าเสน่ห์ สิริวฑฺฒโน ประชาร่วมใจ ๒๕๕๕และห้องประชุม ?พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตรณ โรงพยาบาลสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 

๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ?วันครู ครั้งที่ ๖๑?

   ผอ.ดร.พัทธยา ชนะพันธ์,รองนคร เถื่อนโต พร้อมด้วย คณะบุคลกร ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ลานเอนกประสงค์สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย   เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๐

 

 

Pages

Subscribe to ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย RSS