เลื่อนพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร

ประกาศ ในขณะนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ไม่สามารถพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย (ธาราบำบัด ป้อมยาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ เนื่องจากระบบ EGP เกิดการขัดข้องซึ่งทางกรมบัญชีกลางกำลังดำเนินการแก้ไข จึงขอเลื่อนพิจารณาผลฯ เป็นวัน อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วทางศูนย์ฯ จะแจ้งให้ทราบตามลำดับ สอบถามโทร 086-448-2865 งานพัสดุ (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่  ๐๓/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 
(ธาราบำบัด ป้อมยาม) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งประกอบสำหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย (ถนนและรางระบายน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วันเด็กแห่งชาติสำหรับเด็กพิการเด็กพิเศษ

เชิญชวนร่วมงานและร่วมสนับสนุนของขวัญของรางวัลในงานวันเด็กแห่งชาติสำหรับเด็กพิการ เด็กพิเศษที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

บรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยร่วมอนุโมทนาบุญกับ พระศุภการณ์ จันทร์จรูญ ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในภาพอาจจะมี 5 คน, สถานที่ในร่ม

ยกเลิกประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ขอยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน อย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ประกาศผู้ชนะ การสอบราคารั้วคอนกรีต

ทั้งนี้ให้ผู้ชนะการสอบราคามาทำสัญญาก่อสร้างภายใน 7 วัน (เว้นวันหยุดราชการ) นับตั้งแต่วันประกาศ ในเวลาราชการ

งานพัสดุ ครูตะวันฉาย วงษ์ดวง โทร 086-448-2865

 

 

สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ   ประจำจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
ณ ทุ่งทะเลหลวง (เลขที่ ๙๒๔ )

Pages

Subscribe to ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย RSS