งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2561

1.ประกาศค่าเป้าหมาย ปี 2561

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)


 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2560

Open House ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 นี้ขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการเปิดรั้วเปิดใจการศึกษาพิเศษสุโขทัยก้าวหน้า Open House ครั้งที่ 2 ในงานท่านจะได้พบกับการออกร้านแสดงผลงานของนักเรียน ชมความสามารถของนักเรียนในการแข่งขันทักษะต่างๆ อย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเรานะครับ

 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย (ธาราบำบัด ป้อมยาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย (ธาราบำบัด ป้อมยาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086 448 2865 งานพัสดุ ในวันและเวลาราชการ

เลื่อนพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร

ประกาศ ในขณะนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ไม่สามารถพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย (ธาราบำบัด ป้อมยาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ เนื่องจากระบบ EGP เกิดการขัดข้องซึ่งทางกรมบัญชีกลางกำลังดำเนินการแก้ไข จึงขอเลื่อนพิจารณาผลฯ เป็นวัน อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วทางศูนย์ฯ จะแจ้งให้ทราบตามลำดับ สอบถามโทร 086-448-2865 งานพัสดุ (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่  ๐๓/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 
(ธาราบำบัด ป้อมยาม) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งประกอบสำหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย (ถนนและรางระบายน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Pages

Subscribe to ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย RSS