ประกาศการประกันคุณภาพภายใน

เรื่องการกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประกาศ   

ประกาศรับสมัครงาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์ประกาศรับสมัครงานผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครงาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์ประกาศรับสมัครงานพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน ๒๒อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

วีดีทัศน์นำเสนอการใช้สื่อการเรียนการสอน

วีดีทัศน์นำเสนอการใช้สื่อการเรียนการสอน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกและหน่วยบริการทั้ง 9 แห่ง

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2561

1.ประกาศค่าเป้าหมาย ปี 2561

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)


 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2560

Open House ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 นี้ขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการเปิดรั้วเปิดใจการศึกษาพิเศษสุโขทัยก้าวหน้า Open House ครั้งที่ 2 ในงานท่านจะได้พบกับการออกร้านแสดงผลงานของนักเรียน ชมความสามารถของนักเรียนในการแข่งขันทักษะต่างๆ อย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเรานะครับ

 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย (ธาราบำบัด ป้อมยาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย (ธาราบำบัด ป้อมยาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086 448 2865 งานพัสดุ ในวันและเวลาราชการ

Pages

Subscribe to ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย RSS