พิธีไหว้ครูและผู้มีพระคุณ

พิธีไหว้ครูและผู้มีพระคุณ เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู และผู้มีพระคุณ ประจำปี 2559 (ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊ก)

พิธีเปิดโครงการอาชาบำบัด

พิธีเปิดโครงการอาชาบำบัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยโดยได้รับเกียรติจาก คุณผ่องนภา เนียมน่วม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก ที่นี่)

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอบ้านด่านลานหอย

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอ บ้านด่านลานหอย แบบบูรณาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์ แผ่นพับ VTR

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์ แผ่นพับ VTR นำเสนองาน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่าย ประสิทธิภาพ 7 และจังหวัดน่านรวม 10 จังหวัด
ประกอบด้วย 1. จังหวัดสุโขทัย 2. จังหวัดพิษณุโลก 3, จังหวัดตาก 4. จังหวัดกำแพงเพชร 5 .จังหวัดพิจิตร 6. จังหวัดอุตรดิตถ์ 7. จังหวัดนครสวรรค์ 8. จังหวัดเพชรบูรณ์ 9. จังหวัดอุทัย 10. จังหวัดน่าน จัดโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

Pages

Subscribe to ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย RSS