โครงการ พัฒนาความรู้ ด้านวินัย และจรรยาบรรณ

โครงการ พัฒนาความรู้ ด้านวินัย และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดย วิทยากร ท่าน ทบทวน ชำนาญค้า นิติกร จาก สพฐ. วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ในเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 ประกอบด้วย 9 จังหวัด 1 จังหวัดสุโขทัย 2 จังหวัดพิษณุโลก 3 จังหวัดกำแพงเพชร 4 จังหวัดอุตรดิตถ์ 5 จังหวัดตาก 6 จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 จังหวัดนครสวรรค์ 8 จังหวัดพิจิตร 9 จังหวัดอุทัยธานี  ภาพกิจกรรมทั้งหมด

พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของไทย พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดราษฎ์ศรัทธาธรรม (วัดปากแคว)  ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊กที่นี่

คุณเสาวนีย์ แสงสี และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

คุณเสาวนีย์ แสงสี และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กพิการ-เด็กพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ขอให้บุญกุศล ที่ท่านและคณะ ได้ทำในครั้งนี้ จนส่งผลให้ พบแต่ความสุขความเจริญในชีวิต ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊กที่นี่    

โครงการ พัฒนาส่งเสริมสุขภาพสำหรับ เด็กพิการและผู้ปกครองเด็กพิการ อบต.ปากแคว

โครงการ พัฒนาส่งเสริมสุขภาพสำหรับ เด็กพิการและผู้ปกครองเด็กพิการ อบต.ปากแคว. จ.สุโขทัย ได้รับเกียรติจากท่านบุญเสริม เชยวัดเกาะ เป็นประธานในพิธี ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

เข้าร่วม การแข่งขันทักษะกลไก? และแอร์โรบิคส์? ภาคเหนือ ประจำปี 2559

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดสุโขทัย  เข้าร่วม การแข่งขันทักษะกลไก  และแอร์โรบิคส์  ภาคเหนือ ประจำปี 2559  กิจกรรมโครงการนักกีฬาอนุชน (Young Athletes) และโครงการตรวจสุขภาพนักกีฬา ระหว่างวันที่ 27?29 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล  จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความพิการทางสมองและปัญญา ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคมาตรฐาน จึงได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านร่างกาย จิตใจ  และการเข้าสังคมเหมือนกับบุคคลทั่วไป  โดยไ

ขอบคุณผู้มีเมตตาจิต

ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุพัตรา คารมปราชญ์ และคุณบรรจง คารมปราชญ์ พร้อมครอบครัว ที่ให้ความกรุณาเลี้ยงอาหารพร้อมแจกสิ่งของจำเป็นให้แก่น้องๆคนพิเศษ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ด้วยอานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ตลอดกาลนานเทอญ (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ขอบคุณผู้มีเมตตาจิต

สุขสันต์ วันเกิด กับ ท่าน ณัจยา เกษมก์สิริ... พร้อมครอบครัว
ได้รับการประสานงาน...ทางโทรศัพท์... ในการจัดเลี้ยงอาหาร และไอศกรีม... ให้กับน้อง คนพิเศษ กราบขอบพระคุณ...คุณนายผู้กำกับ...
ผู้ให้ ย่อม ยิ่งใหญ่เสมอ... ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาล ให้ท่าน สุขภาพดี มีความสุข ปรารถนาสิ่งใด ...ได้ทุกประการเทอญ

พิธีไหว้ครูและผู้มีพระคุณ

พิธีไหว้ครูและผู้มีพระคุณ เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู และผู้มีพระคุณ ประจำปี 2559 (ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊ก)

พิธีเปิดโครงการอาชาบำบัด

พิธีเปิดโครงการอาชาบำบัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยโดยได้รับเกียรติจาก คุณผ่องนภา เนียมน่วม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก ที่นี่)

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอบ้านด่านลานหอย

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอ บ้านด่านลานหอย แบบบูรณาการ

Pages

Subscribe to ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย RSS