ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เอกสารแนบ
เกณฑ์การพิจารณาผู้พิการให้ได้รับการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป  เอกสารแนบ

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ เอกสารแนบ

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117249126)
****ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055-645-297 ต่อ 18 หรือที่ http://www.gprocurement.go.th/new_index.html

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย (อาคารส่วนหน้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย (อาคารส่วนหน้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117210111)

*****ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบรูปรายการก่อสร้าง ที่นี่

Pages

Subscribe to ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย RSS