ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย (กลุ่มการศึกษาพิเศษ)

คณะกรรมการตัดสิน (กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ)
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.
ณ ห้องประชุม โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการตัดสิน (กลุ่มเฉพาะความพิการ/กลุ่มการศึกษาสงเคราะห์)
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.
ณ ห้องประชุม โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 

 

 

Pages

Subscribe to ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย RSS