เลื่อนพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร

ประกาศ ในขณะนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ไม่สามารถพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย (ธาราบำบัด ป้อมยาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ เนื่องจากระบบ EGP เกิดการขัดข้องซึ่งทางกรมบัญชีกลางกำลังดำเนินการแก้ไข จึงขอเลื่อนพิจารณาผลฯ เป็นวัน อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วทางศูนย์ฯ จะแจ้งให้ทราบตามลำดับ สอบถามโทร 086-448-2865 งานพัสดุ (ในวันและเวลาราชการ)

ผู้เขียน: 
จินตวัฒน์ จันทร์น้อย

ประเภทข่าว: