ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่  ๐๓/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 
(ธาราบำบัด ป้อมยาม) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2.สรุปราคางานก่ออสร้าง
3.ประมาณราคาอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ด้านธาราบำบัด)แบ่งงวด
4.ประมาณราคาอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (อาคารป้อมยาม)
5.ผังบริเวณก่อสร้าง
6.แบบรูปรายการอาคารธาราบำบัด
7.แบบรูปรายการป้อมยาม

8.รายละเอียดอ่างธาราบำบัด เอกสารที่1  เอกสารที่2

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ 086-448-2865 

วันที่: 
16-02-2561
ผู้เขียน: 
จินตวัฒน์ จันทร์น้อย

ประเภทข่าว: