ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งประกอบสำหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย (ถนนและรางระบายน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย

2.ไฟล์แนบประกาศถนนรางระบายน้ำ

3.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่: 
26-1-2561
ผู้เขียน: 
จินตวัฒน์ จันทร์น้อย

ประเภทข่าว: