ติดต่อเรา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย39 หมู่ 5 ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย  
จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร/โทรสาร 055 - 645297 , 086-4482865
Email :sp_edustk@hotmail.com