คำขวัญวันครู ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ปี ๒๕๖๑

 

ผู้เขียน: 
จินตวัฒน์ จันทร์น้อย