วันเด็กแห่งชาติสำหรับเด็กพิการเด็กพิเศษ

เชิญชวนร่วมงานและร่วมสนับสนุนของขวัญของรางวัลในงานวันเด็กแห่งชาติสำหรับเด็กพิการ เด็กพิเศษที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

วันที่: 
3-1-2561
ผู้เขียน: 
จินตวัฒน์ จันทร์น้อย