สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ   ประจำจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
ณ ทุ่งทะเลหลวง (เลขที่ ๙๒๔ )

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย      ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่  22/2546  สั่ง  ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ณ ทุ่งทะเลหลวง (เลขที่ ๙๒๔ )กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 22 สิงหาคม 2560  ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560  ตั้งแต่เวลา08.30 น. ถึง 16.30 น.ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  6 กันยายน 2560  ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย  (ทางศูนย์ฯ จะดำเนินการทำสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติโอนงบประมาณจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และทำสัญญาได้ไม่เกินวงเงินงบประมาณ)  ระหว่างวันที่  22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http//:www.speciallsk-edu.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  086-4482865  และ 055-645297 ในวันและเวลาราชการ
ดาวน์โหลดเอกสาร แนบ
1.ประกาศ
2.เอกสารสอบราคาซื้อ

 

วันที่: 
29-08-2560
ผู้เขียน: 
จินตวัฒน์ จันทร์น้อย

ประเภทข่าว: