โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการเด็กพิเศษและครอบครัว จ.สุโขทัย

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการเด็กพิเศษและครอบครัว จ.สุโขทัย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการเด็กพิเศษและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย และโครงการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กพิการเด็กพิเศษในตำบลปากแควและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสุโขทัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนตำบลปากแควโดยได้รับเกียรติจากนายบุญเสริม เชยวัดเกาะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแควมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายนคร เถื่อนโต รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ  อีกทั้งมีการอบรมให้ความรู้ เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ และการดูแลช่วยเหลือระยะแรกเริ่มพร้อมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดย นางสาววิชชุดา เจริญผิว นักกิจกรรมบำบัดโรงพยาบาลสุโขทัย เป็นวิทยากร ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊กที่นี่

วันที่: 
3-8-60
ผู้เขียน: 
จินตวัฒน์ จันทร์น้อย