เปิดบ้านวิชาการ open house "เปิดรั้ว เปิดใจ การศึกษาพิเศษสุโขทัย ก้าวหน้า ครั้งที่๑"

 วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคมพุทธศักราช ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย มีความยินดีขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน เปิดบ้านวิชาการ open house "เปิดรั้ว เปิดใจ การศึกษาพิเศษสุโขทัย ก้าวหน้า ครั้งที่๑" ภายในงานท่านจะได้พบกับตลาดนัดวิชาการ การจัดทำสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ, การออกร้าน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนและผู้ปกครอง ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตให้ผู้เรียนสามารถพึ่งตนเองได้ไม่เป็นภาระของสังคมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดจนสามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคต

วันที่: 
10/3/60
ผู้เขียน: 
จินตวัฒน์ จันทร์น้อย
Image: