รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

ผอ.ดร.พัทธยา ชนะพันธ์ พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุเนื่องในวโรกาสเสด็จทรงเปิดอาคารผู้ป่วยใน ?อาคารหลวงน้าเสน่ห์ สิริวฑฺฒโน ประชาร่วมใจ ๒๕๕๕และห้องประชุม ?พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตรณ โรงพยาบาลสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 

วันที่: 
25/01/2560
ผู้เขียน: 
จินตวัฒน์ จันทร์น้อย
Image: