งานวันเด็กแห่งชาติ 2560

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัยจะจัดงานวันเด็กเพื่อน้องๆคนพิเศษ ในวัน พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560 ขอเชิญน้องๆ และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน และประชาสัมพันธ์ถึงท่านผู้มีเมตตาจิตที่มีจิตศรัทธาร่วมจะบริจาค จะเป็นของขวัญหรืออาหารก็ดี เชิญร่วมทำบุญได้ ดังรายละเอียดที่ปรากฏบนภาพตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ผู้เขียน: 
จินตวัฒน์ จันทร์น้อย
Image: