ใส่บาตรทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ร่วมกับชาวชุมชนตำบลปากแคว

     กิจกรรมเช้าวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ดร.พัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการฯ และนายนคร เถื่อนโต รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะบุคลากร 

ร่วมใส่บาตรทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ร่วมกับชาวชุมชนตำบลปากแคว ณ บริเวณหน้าวัดปากแคว ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ที่นี่

    ผู้เขียน: 
    จินตวัฒน์ จันทร์น้อย