หน่วยบริการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ได้จัดตั้งหน่วยบริการ เพื่อจัดการเรียนให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ให้ครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดสุโขทัย
 ท่านสามารถชมกิจกรรมได้ตามรายชื่อหน่วยบริการดังนี้

1.กงไกรลาศ

2.คีรีมาศ

3.ทุ่งเสลี่ยม

4.บ้านด่านลานหอย

5.ศรีนคร

6.ศรีสัชนาลัย

7.ศรีสำโรง

8.สวรรคโลก

9.เมืองสุโขทัย