โครงการ พัฒนาส่งเสริมสุขภาพสำหรับ เด็กพิการและผู้ปกครองเด็กพิการ อบต.ปากแคว

โครงการ พัฒนาส่งเสริมสุขภาพสำหรับ เด็กพิการและผู้ปกครองเด็กพิการ อบต.ปากแคว. จ.สุโขทัย ได้รับเกียรติจากท่านบุญเสริม เชยวัดเกาะ เป็นประธานในพิธี ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

ผู้เขียน: 
จินตวัฒน์ จันทร์น้อย
Image: