เข้าร่วม การแข่งขันทักษะกลไก? และแอร์โรบิคส์? ภาคเหนือ ประจำปี 2559

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดสุโขทัย  เข้าร่วม การแข่งขันทักษะกลไก  และแอร์โรบิคส์  ภาคเหนือ ประจำปี 2559  กิจกรรมโครงการนักกีฬาอนุชน (Young Athletes) และโครงการตรวจสุขภาพนักกีฬา ระหว่างวันที่ 27?29 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล  จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความพิการทางสมองและปัญญา ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคมาตรฐาน จึงได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านร่างกาย จิตใจ  และการเข้าสังคมเหมือนกับบุคคลทั่วไป  โดยได้ส่งนักกีฬา จำนวน 8 คน  ผู้ควบคุมทีม จำนวน 4 คน  ดำเนินการแข่งขัน จำนวน  16  ชนิดกีฬา  ได้รับรางวัล  เหรียญทอง จำนวน 9 เหรียญ   เหรียญเงิน  จำนวน 5  เหรียญ   เหรียญทองแดง จำนวน  -  เหรียญ    รางวัลชมเชย จำนวน  2  รางวัล

ผู้เขียน: 
จินตวัฒน์ จันทร์น้อย
Image: