ขอบคุณผู้มีเมตตาจิต

ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุพัตรา คารมปราชญ์ และคุณบรรจง คารมปราชญ์ พร้อมครอบครัว ที่ให้ความกรุณาเลี้ยงอาหารพร้อมแจกสิ่งของจำเป็นให้แก่น้องๆคนพิเศษ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ด้วยอานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ตลอดกาลนานเทอญ (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่)

 
วันที่: 
22-06-2559
ผู้เขียน: 
จินตวัฒน์ จันทร์น้อย
Image: