สื่อการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

สื่อการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัยช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

คลิ๊ก https://www.youtube.com/playlist?list=PLTYiH37ZSzxbxoWUXUM_Go1tRKJXTeT-T