ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 

 

 

ผู้เขียน: 
จินตวัฒน์ จันทร์น้อย

ประเภทข่าว: