รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เอกสารแนบ