ประจำเดือนเมษายน 2562

ห้องเรียน
ห้องเรียนปั้นดาว 1

ห้องเรียนปั้นดาว 2

ห้องเรียนรุ้งทอแสง 1

ห้องเรียนรุ้งทอแสง 2

ห้องเรียนฟ้าใส

ห้องเรียนปลายฟ้า

หน่วยบริการ
กงไกรลาศ

สวรรคโลก

ศรีสัชนาลัย

ศรีนคร

บ้านด่านลานหอย

คีรีมาศ

ทุ่งเสลี่ยม

เมืองสุโขทัย

ศรีสำโรง