ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117249126)
****ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055-645-297 ต่อ 18 หรือที่ http://www.gprocurement.go.th/new_index.html

วันที่: 
21-11-2561
ผู้เขียน: 
จินตวัฒน์ จันทร์น้อย