เดือนกันยายน 2561

1.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 1

 

2.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 2

 

3.ห้องเรียนออทิสติก 1

4.ห้องเรียนออทิสติก 2

 

5.ห้องเรียนบกพร่องทางร่างกาย

 

6.ห้องเรียนบกพร่องทางการได้ยินและห้องเรียนบกพร่องทางการพูดและภาษา


ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก

1.โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่

 

2.โรงเรียนวัดปากน้ำ

 

3.โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"

 

 
หน่วยบริการ

1.กงไกรลาศ

2.คีรีมาศ

3.ทุ่งเสลี่ยม

4.บ้านด่านลานหอย

 

5.ศรีนคร

6.ศรีสัชนาลัย

 

7.ศรีสำโรง

 

8.สวรรคโลก

 

9.เมืองสุโขทัย