วีดีทัศน์นำเสนอการใช้สื่อการเรียนการสอน

วีดีทัศน์นำเสนอการใช้สื่อการเรียนการสอน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกและหน่วยบริการทั้ง 9 แห่ง

 

ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ประจำเดือนกันยายน 2561
ประจำเดือนตุลาคม 2561