วีดีทัศน์นำเสนอการใช้สื่อการเรียนการสอน

วีดีทัศน์นำเสนอการใช้สื่อการเรียนการสอน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกและหน่วยบริการทั้ง 9 แห่ง

 

ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ประจำเดือนกันยายน 2561
ประจำเดือนตุลาคม 2561
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 
ประจำเดือนธันวาคม 2561                                                                                                                                                 
ประจำเดือนมกราคม 2562
ประจำเดือนเมษายน 2562
ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ประจำไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)