กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน#เช้าวันนี้นำคณะครูจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ#
#ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณะครู คณะบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 

ผู้เขียน: 
จินตวัฒน์ จันทร์น้อย
Image: