Open House ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 นี้ขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการเปิดรั้วเปิดใจการศึกษาพิเศษสุโขทัยก้าวหน้า Open House ครั้งที่ 2 ในงานท่านจะได้พบกับการออกร้านแสดงผลงานของนักเรียน ชมความสามารถของนักเรียนในการแข่งขันทักษะต่างๆ อย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเรานะครับ

 

วันที่: 
10-3-2561
ผู้เขียน: 
จินตวัฒน์ จันทร์น้อย
Image: