แนวการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย จัดแนวการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

ประกาศ มาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย 2563

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ประกาศ มาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย 2563  เอกสารแนบ

แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมของครอบครัวผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกล

แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมของครอบครัวผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส (COVID-19)
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียนพิการทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2563

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย รับสมัครนักเรียนพิการทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2563
http://wow.in.th/wUaT

มาตราการป้องกันไวรัส COVID-19

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย มาตราการป้องกันไวรัส COVID-19
 

Pages

Subscribe to ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย RSS