แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมของครอบครัวผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกล

แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมของครอบครัวผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส (COVID-19)
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียนพิการทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2563

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย รับสมัครนักเรียนพิการทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2563
http://wow.in.th/wUaT

มาตราการป้องกันไวรัส COVID-19

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย มาตราการป้องกันไวรัส COVID-19
 

ประกาศ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด ตามเอกสารแนบ 
-การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ63 
-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย (กลุ่มการศึกษาพิเศษ)

คณะกรรมการตัดสิน (กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ)
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.
ณ ห้องประชุม โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการตัดสิน (กลุ่มเฉพาะความพิการ/กลุ่มการศึกษาสงเคราะห์)
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.
ณ ห้องประชุม โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 

 

 

Pages

Subscribe to ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย RSS